Noelia Heredia “La Negri”

Estado espanyol

Cantaora/percussionista defensora dels drets del poble gitano i drets LGTBI
Ververipen, Rroms por la Diversidad