» Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) és l’organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària. Està adscrita al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. És el principal instrument del Govern i la ciutadania de Catalunya per sumar-se a la comunitat internacional en el compromís per construir un món més just i solidari, i treballar per garantir l’accés als drets fonamentals i al lliure desenvolupament de les persones i els pobles d’arreu del món.

» Contacte

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Via Laietana, 14 4a planta, 08003 Barcelona
Tel.: (+34) 93 554 54 00
www.cooperaciocatalana.gencat.cat