» Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

La CCAR té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades, assumint també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballen per afavorir els processos d’integració social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Per assolir aquests objectius conten amb diferents programes que pretenen donar una resposta global i integral a les dificultats derivades del fet migratori, a les que han de fer front els refugiats i immigrants. Aquesta tasca es desenvolupa a través de dues grans línies d’intervenció, igual d’important una que l’altre i interrelaccionades:

  • Atenció a les persones refugiades i immigrants a través dels programes socials, jurídics i ocupacionals.
  • Defensa dels drets de les persones refugiades i immigrants a través de la incidència política i social i participació.

La CCAR va ser l’entitat gestora de l’acollida dels defensors i defensores de drets humans participants al Programa de Defensors i Defensores de Drets Humans que l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de Catalunya va portar a terme dels anys 2009 al 2011.

» Contacte

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
c/ Junta del Comerç 26, baixos
08001 Barcelona
Telf. 93 301 25 39
Fax 93 417 03 43
www.ccar.cat