» Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona, 311 municipis en xarxa. Actua directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.

L’acció internacional és una de les línies d’acció de les que s’ha dotat la Diputació de Barcelona per assolir els seus objectius estratègics. Des de la Direcció de Relacions Internacionals, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, es gestiona la part del pressupost (0’7%) que la Diputació de Barcelona reserva dels seus ingressos propis per a les activitats de cooperació al desenvolupament. En l’àmbit de la Cooperació al Desenvolupament, la Direcció de Relacions Internacionals té tres grans objectius:

La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació Barcelona ha anat integrant progressivament l’acció internacional en tant que política pública, a la vegada que ha impulsat el rol dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona per vetllar pel reforç de les seves estructures, promovent accions d’Educació per al Desenvolupament  que impulsin el foment de la solidaritat, de la cultura de la Pau i la defensa dels drets humans.

Els drets humans és una línia d’actuació que la Diputació de Barcelona vol potenciar, atès que és punt clau per la convivència ciutadana en particular i en la global del món.

» Contacte

Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona
Tel.: (+34) 93 402 22 22
www.diba.cat