» Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades, fet que permet d’unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposar d’un equip tècnic d’especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es financen, superant la dispersió d’esforços, les duplicitats i les limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments.

Actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. Aquesta actuació es va iniciar amb la Campanya per a la Reconstrucció de Centreamèrica, després del pas de l’huracà Mitch l’any 1998 i també s’ha aplicat en altres situacions d’emergència com a Kosovo, Moçambic, el Poble Sahrauí, a El Salvador, Iraq, pel terratrèmol a Al-Hoceima i la resposta al tsunami al sud-est asiàtic el 2004, i, més recentment, les campanyes per pal·liar els efectes dels huracans a Cuba i Hatí i el cicló a Myanmar de l’any 2008 o les campanyes per a la reconstrucció després dels terratrèmols a Perú l’any 2007, i a Haití l’any 2010.

Promou amb les seves actuacions, tant al nostre país com en els països desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat civil activa i compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot finançant projectes que prioritzen la participació directa de la població beneficiària i donant suport a projectes de sensibilització i educació realitzats per les associacions del nostre país.

Vol ser, la veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat davant d’altres institucions nacionals, estatals i internacionals, tot reivindicant el paper rellevant que tenen actualment les administracions locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i en el desenvolupament local al Sud.

Institucionalment, és l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal, amb la presència, d’acord amb la llei espanyola de cooperacio internacional (Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo), al Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupament; com en l’àmbit català, amb la presència, d’acord amb la llei catalana de cooperació (Llei 26/2001 de Cooperació al Desenvolupament), a la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i al Consell de Cooperació al Desenvolupament. En l’àmbit local, té un conveni amb l’ACMC (Associació Catalana de Municipis i Comarques) i la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i també és membre de l’Executiva de la Federació de Municipis de Catalunya.

Entitat d’Utilitat Pública. El mes d’abril de 2002, el Consell de Ministres va concedir la declaració d’Entitat d’Utilitat Pública, en reconeixement de la tasca del Fons i de la transparència de la seva gestió.

» Contacte

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Rambla Santa Mònica, 10, 4t
08002 Barcelona
Tel. +34 93 412 26 02
www.fonscatala.org