» Fòrum de Síndic, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya

Es tracta d’una associació sense ànim de lucre formada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels Ajuntaments de Catalunya, els objectius dels quals són vetllar perquè la ciutadania pugui gaudir d’una bona administració local. L’objectiu de aquesta institució és la defensa dels drets de la ciutadania en l’àmbit local, per la qual cosa pot supervisar l’Administració municipal. A data d’avui agrupa a un total de 43 sindicatures (38 a Catalunya i 5 de la resta de l’estat – dades gener 2014) que presten aquest servei a més de la meitat de la població del principat.

» Contacte

FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals
Plaça de la Vila, 1, 08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel.: 93 462 40 12
forumsd@forumsd.cat
www.forumsd.cat