» Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

L’ICIP és un organisme públic creat pel Parlament de Catalunya l’any 2007, com a desplegament del previst a la Llei de Foment de la Pau. No obstant això, es tracta d’una entitat de dret pública amb plena autonomía que ha de retre comptes al Parlament, al Govern i a la societat civil.

L’ICIP vol promoure la cultura de la pau a Catalunya i al món, facilitar la resolució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau.

La llei de creació de l’ICIP estableix que ha de prestar serveis i articular respostes a la ciutadania, al moviment per la pau, al món acadèmic i a les administracions públiques, mitjançant la col·laboració i l’organització d’activitats com la recerca sobre pau, la docència, la transferència de coneixements, la difusió, la sensibilització i la intervenció en el terreny.

L’activitat de l’ICIP s’articula en tres eixos:

  • Recerca i transferència de coneixements: L’ICIP promou programes d’investigació, fomenta convenis amb institucions públiques i privades i concedeix ajuts per a la formació d’investigadors novells (predoctorals) i per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau.
  • Formació i difusió: organitza o patrocina conferències, exposicions, documentals, seminaris i tertúlies amb l’objectiu de fomentar la formació en temes de pau i fer difusió de la recerca i el coneixement.
  • Construcció de pau i prevenció de conflictes: treballa sobre el terreny a través de l’observació de processos electorals i de construcció de pau, la identificació de bones pràctiques arreu del món o la participació en la transformació de conflictes

» Contacte

Institut Català Internacional per la Pau
C/ Tapineria 10, 3a planta
08002 Barcelona
Telèfon: 93 554 42 70
Fax: 93 554 42 80
www.icip.cat