» Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

L’IDHC va néixer fa més de vint anys a Barcelona al voltant d’un grup de persones amb un clar sentit reivindicatiu i de lluita pel progrés de les llibertats i de la democràcia en el món, de crida a la conjunció d’esforços individuals i col·lectius d’institucions públiques i privades, i a favor de l’expansió dels drets polítics, econòmics, socials i culturals per totes les persones.

La finalitat de l’Institut de Drets Humans de Catalunya és l’estudi, investigació, divulgació, ensenyament i promoció dels drets humans des d’una perspectiva interdisciplinar, amb l’objectiu, entre d’altres, de millorar la cooperació amb les persones, els pobles i els països en desenvolupament. Per fer possibles aquests objectius, l’Institut col·labora amb entitats i organitzacions públiques i privades que puguin facilitar la consecució d’aquests fins.

Específicament, l’Institut de Drets Humans de Catalunya ha participat en activitats directament vinculades amb la temàtica d’aquest projecte, com va ser la seva implicació al Programa de Defensors i Defensores de Drets Humans que l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de Catalunya va portar a terme els anys 2009 al 2011.

» Contacte

Institut de Drets Humans de Catalunya
Av. Meridiana, 32 entl.
08018 Barcelona
Tel: 93 1190372
www.idhc.org