» Barberà del Vallès

Des del 2006, en que s’aprova pel Ple Municipal l’adhesió de Barberà del Vallès a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, s’han anat fent passes endavant, seguint el compromís assumit a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, a través del conveni signat amb el Síndic de Greuges de Catalunya i la creació del Servei de Mediació i Convivència Ciutadana, entre d’altres mecanismes posats en marxa.

Durant l’any 2010, es va participar en el grup de treball de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, i fruIt de les sessions de treball es va elaborar un document resultant “El sistema municipal de garantia i defensa dels drets humans a la ciutat”.

Així mateix, entre els anys 2008 al 2012, s’han dut a terme 18 tallers de “El Joc dels Drets Humans a la ciutat”, amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona,  dirigits als centres educatius, en concret als alumnes de tercer de secundària en el marc de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania.

Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans s’han portat a terme diferents accions de difusió i sensibilització sobre els Drets Humans.

Finalment, el Pla Director de Cooperació de Barberà del Vallès (2012-2015) amplia els objectius anteriors, endegant l’aprofundiment en la qüestió dels Drets Humans.

Per totes aquests motius, el projecte conjunt de Ciutats Defensores dels Drets Humans esdevé un marc important per enfortir el coneixement de la ciutadania en l’àmbit de la tolerància i el respecte per la diversitat i ens hi sumem amb fermesa i convicció.