» Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels és també un dels primers municipis adherits a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, la qual cosa representa una declaració d’intencions de complir amb els compromisos de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Des de fa més de 25 anys, l’Ajuntament de Castelldefells compta amb un àrea d’actuació municipal que organitza i coordina els programes i activitats de pau i solidaritat, que inclou com a objectius la defensa dels drets humans i la Cooperació Internacional.

La seva missió és la difusió i la promoció dels valors de la pau, la solidaritat, els drets humans i la cooperació internacional per tal de treballar per denunciar i eliminar les desigualtats al món, Per tal de fer-la realitat es programen activitats dirigides al conjunt de la ciutadania, i es dona suport a les entitats locals que treballen en els àmbits esmentats, fent especial incidència en el Programa d’Educació per la Pau i la Solidaritat als centres escolars, marc en què s’inclouen les xerrades amb els defensors que participen en aquest projecte.