» Cornellà de Llobregat

Cornellà de Llobregat sempre ha fet una aposta per la solidaritat, creient aquesta com una eina de transformació positiva per al conjunt de la societat.

Des del Departament de Solidaritat es treballa en dos àmbits: la sensibilització ciutadana i la cooperació internacional indirecta.

Pel que fa al primer, els objectius marcats són: donar a conèixer què fa Cornellà en l’àmbit de la Solidaritat, potenciar una ciutadania sensibilitzada amb la cooperació, dotar de recursos bàsics que serveixin de referents informatius i orientatius en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació (per aquest motiu es crea el Punt de Voluntariat i Solidaritat), trobar eines i mecanismes per sensibilitzar la ciutadania mitjançant l’educació per la pau, l’equitat, la justícia social, la participació… En resum, elaborar tot un programa de recursos per poder oferir a la ciutadania.

En l’àmbit de la cooperació es fa una aposta pels projectes de les entitats de Cornellà que treballen arreu del món buscant el desenvolupament integral i sostenible tant de la societat en la qual executen el projecte com en el medi ambient que l’envolta. Sempre treballant des de la doble perspectiva de treballar allí, fent consciència i sensibilització als d’aquí.

La difusió i la promoció dels valors de la pau, la solidaritat, els drets humans i la cooperació internacional per tal de treballar per denunciar i eliminar les desigualtats al món és cabdal per l’administració municipal; per tal de fer-la realitat es programen activitats dirigides al conjunt de la ciutadania, i es dona suport a les entitats locals que treballen en els àmbits esmentats, fent especial incidència en el Programa d’Educació per la Pau i la Solidaritat als centres escolars, marc en què s’inclouen les xerrades amb els defensors que participen en aquest projecte.