» El Prat de Llobregat

Des de fa molts anys l’Ajuntament del Prat ha deixat palès el seu compromís envers la cooperació internacional i la defensa de la pau i els drets humans.

Ja sigui en accions de sensibilització a la ciutadania, com la celebració de les Jornades del Prat Solidari o la celebració del Dia Internacional per la Pau o el Dia Internacional dels Drets Humans,  com el suport donat a les diferents entitats que integren  la Comissió del Prat Solidari per dur a terme diferents projectes de cooperació. La regidoria ha fet una aposta ferma per mantenir i incentivar aquelles accions que treballin per la defensa dels valors que guien els nostres eixos estratègics, així com la defensa dels drets humans i el recolzament a les persones que treballen per aconseguir un món més just i solidari, on est¡guin garantits els drets fonamentals de totes les persones, amb independència del seu origen, nacionalitat, ètnia, sexe, condició política o situació social o econòmica.

És per això que l’Ajuntament del Prat no podia deixar de participar en aquest projecte conjunt que permetrà donar difusió de les dificultats que  afronten aquests defensors i defensores dels drets humans, que dediquen les seves vides a la sensibilització internacional per al compliments d’aquests drets universals.

Els drets dels que avui gaudim els han aconseguit, al llarg de la història, persones compromeses que hi ha dedicat les seves vides. El paper d’aquests defensors i defensores és un element cabdal i un valor incalculable, perquè la seva lluita ha servit perquè les generacions presents i futures puguin construir les seves vides d’una manera més justa.

Tot el nostre suport per a aquestes persones i per al projecte de Ciutats Defensores.