» Girona

La ciutat de Girona té una tradició de més de tres dècades de treball en els àmbits de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat, com a resultes del treball constant que han dut a terme les entitats i ong’s de la ciutat, així com del progressiu forjament d’una política pública de cooperació.

La promoció dels drets humans ha estat i és, un dels objectius de la nostra ciutat, que ha anat consolidant un treball vers la promoció d’aquests gràcies a la constància i el compromís del teixit associatiu de la ciutat, com del propi  Ajuntament, que a través del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació han treballat de manera conjunta en la realització i promoció  de recursos destinats a activitats d’educació per al desenvolupament, sensibilització i projectes de cooperació al desenvolupament, perquè crèiem que impulsant un model basat en l’educació transformadora i la cooperació internacional es pot avançar cap a un model de societat més justa i solidària que, en la mesura de les seves possibilitats, podrà pal·liar les desigualtats entre els països empobrits i els enriquits.

Participar del projecte Ciutats defensores dels drets humans té sentit i està alineada amb les accions que es realitzen a la mateixa ciutat en aquest àmbit, i concretament amb les dutes a terme directament per l’Ajuntament o les que hi dóna suport:

  • Les campanyes en els centres educatius entorn la cultura de la pau i directament relacionades amb la promoció i garantia dels drets humans. Aquestes campanyes son organitzades conjuntament amb actors de la ciutat com son la Coordinadora d’ONG Solidàries o el Grup de Treball de mestres de música de secundària.
  • Organització anualment del Cicle de Cinema i Solidaritat, cada any entorn a una temàtica i la vulneració d’un dret o la seva promoció.
  • Recursos educatius en l’àmbit de l’educació formal que treballen diferents drets humans com l’accés a l’aigua i al sanejament, l’educació o l’habitatge, un exemple d’aquest son les vint-i-dos edicions de la Diada de Cooperació Solidària o el recurs Migracions Humanes.
  • Suport al Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries, que està ubicat a l’Espai de Solidaritat, i que té com a objectiu crear, organitzar i difondre un fons de recursos educatius i d’investigació en educació per al Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans, Cooperació i Justícia Global, destinat a tota la ciutadania.
  • Suport a través de la convocatòria anual de subvencions al treball que realitzen entitats de la ciutat en pro dels valors de la cultura de la pau i la promoció dels drets humans.

 

Més informació:
http://www2.girona.cat/ca/solidaritat