» Mataró

“Acabar amb la pobresa i les desigualtats” és un objectiu que globalment cal aconseguir i des de Mataró estem compromesos des de fa més de 30 anys en el treball per la contribució d’un món més just i solidari i en la defensa dels drets humans entenent que els municipis ja no són un espai aïllat sinó que la seva contribució té repercussió a escala global i viceversa.

És per això que Mataró, per acord de Ple del 12 de març de 1987, decideix fer-se soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. També va ser un els primers municipis de Catalunya que va assolir el 1997 destinar el 0’7% dels ingressos propis a cooperació i va assolir l’1% el 2003.

Ha elaborat tres Plans Directors: 2006-2012; 2013-2016 i el darrer 2018-2022. Els Plans han estat fruit de processos participatius i de la voluntat del govern municipal d’adequar les línies d’actuació en funció de les realitats canviants que es van produint a nivell global, essent el marc actual els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’any 1996 es va crear el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, essent actualment el consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència amb la voluntat de crear sinergies entre les entitats que treballen en la defensa dels drets humans a nivell internacional i les que treballen per a la convivència a nivell local.

L’any 1998 té lloc la primera Nit de la Solidaritat, per a explicar a la ciutadania la finalitat dels recursos públics que l’Ajuntament destinava a la cooperació al desenvolupament.

Mataró també es referent en la promoció del Comerç Just i la Banca Ètica. En aquest sentit, l’any 1997 es va adjudicar a una entitat l’ús emblemàtic de “La Peixateria” per la posta en marxa del Centre de Cooperació i la Solidaritat “La Peixateria”. També va ser una de les primeres institucions públiques que va obrir un compte l’any 2007 a la banca ètica a través de Triodos Bank. L’any 2008 s’adhereix al projecte Cafè Ciutat.

Entre altres acords i compromisos podem destacar:
• Acord per ser soci protector de l’Associació de les Nacions Unides l’any 1994.
• Adhesió a la Carta Aalborg l’any 1996.
• Elaboració de l’Agenda 21 de Mataró l’any 1998.
• Subscripció del “Compromís de Barcelona. Compromís de les ciutats pels Drets Humans”l’any 1999.
• Adhesió a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat l’any 1999
• Adhesió a la “Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans” l’any 2005.
• Adhesió a la declaració dels Governs Locals pels Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides l’any 2005.
• Adhesió a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau l’any 2005.
• Adhesió a la Xarxa per la Compra Pública i Ètica l’any 2006.
• Declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia del Cooperant l’any 2007.

Amb el compromís i la voluntat de continuar promovent els Drets Humans, Mataró s’ha adherit al projecte “Ciutats defensores dels Drets Humans” en el treball conjunt amb d’altres municipis, per donar a conèixer persones compromeses en diferents causes en la defensa de les minories i els drets socials.