» Mollet del Vallès

Mollet del Vallès és una ciutat compromesa amb la defensa i promoció dels drets humans, a través de l’adhesió i desenvolupament dels principis de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (1998) adoptada en Saint Denis durant la II Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans. Amb una llarga trajectòria associativa i institucional en el camp de la solidaritat i la cooperació internacional, especialment en xarxa des del Baix Vallès amb el nord de Chinandega nicaragüenc, on està la nostra ciutat agermanada, des de 1989, de San Juan de Cinco Pinos.

Hi ha un compromís global de ciutat en la defensa dels Drets Humans, impulsat pels centres educatius, el Consell Escolar Municipal, el Síndic Personer i, des de 2012, pel Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Tots amb el compromís d’un desenvolupament global sostenible per garantir el benestar de tothom i la pau, sempre de la mà d’una societat molletana responsable i solidària a través del conjunt de les polítiques municipals i de les activitats dels agents socials. A més, aquests agents socials, constituïts en la Comissió d’Entitats Solidàries de Mollet, van adoptar un codi ètic propi que es compromet a disposar d’una estructura mínima, estable i sostenible; l’absència total d’ànim de lucre; realitzar una cooperació descentralitzada; avaluar els impactes dels projectes i activitats; ser transparents econòmicament; fomentar la participació interna i el funcionament democràtic; i fer el màxim treball en xarxa amb d’altres associacions.

Per totes aquests motius, el projecte conjunt de Ciutats Defensores dels Drets Humans esdevé un marc important per enfortir el coneixement de la ciutadania en l’àmbit de la tolerància i el respecte per la diversitat i ens hi sumem amb fermesa i convicció.