» Reus

El departament de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Reus forma part de la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència. Al llarg de l’any realitza diverses activitats de sensibilització i foment de la pau, ja que la informació juga un paper fonamental en la sensibilització i la cooperació internacional. Creiem que la sensibilització ciutadana ha de ser entesa com una altra forma de cooperació al desenvolupament, en la mesura que és una estratègia dirigida a aconseguir una major equitat entre el Nord i el Sud. Per corregir el desequilibri existent entre el Nord i el Sud és necessari un canvi profund en la percepció que des de casa nostra es té de la realitat del Sud i un coneixement de les causes d’aquest desequilibri.

Per treballar aquests temes amb les entitats del sector, l’any 1999 es creà el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Reus que té com a finalitat l’anàlisi, el debat i l’elaboració de propostes, i també el seguiment d’activitats i de projectes en l’àmbit de la solidaritat internacional i la cooperació al desenvolupament.

Els seus principals objectius són els de conèixer i, en el seu cas, elevar les propostes als òrgans competents de l’Ajuntament per tal d’estendre i divulgar els valors de la solidaritat i la cooperació entre la ciutadania reusenca; promoure campanyes d’emergència per l’ajut humanitari; cooperar amb altres municipis d’altres països del mal anomenat tercer món i amb organitzacions supramunicipals dedicades a aquesta finalitat; el foment i seguiment de projectes de cooperació al desenvolupament i també altres activitats relacionades amb aquest àmbit.

Algunes de les activitats de sensibilització que es fan al llarg de l’any conjuntament amb les ONG són:

– Sopars solidaris, conferències i tertúlies, sessions de cinema solidari, l’Hora del Conte Solidari, presentacions de llibres i de l’Agenda Llatinoamericana, actes per Sant Jordi, per commemorar el Dia Internacional de la Pau o participar amb activitats al Parc de Nadal.

– Durant el curs escolar es realitzen diversos tallers a les escoles i instituts de la ciutat sobre comerç just, desarmament, cultura de pau, coneixement d’altres cultures i de valors com la solidaritat i la cooperació al desenvolupament entre d’altres.

– Des del departament s’editen diferents contes solidaris, guies i unitats didàctiques per treballar amb els infants i les famílies, a través de la lectura, valors com la cooperació, els Drets Humans, la justícia social, la pau, el respecte, la solidaritat, la sostenibilitat i el valor de la diferència.