» Sabadell

Sabadell és una ciutat compromesa amb la defensa i protecció dels drets humans de forma compartida tant per la ciutadania com per l’àmbit institucional. Aquests valors compartits s’han traduït al llarg del temps en accions concretes com l’agermanament amb l’Argub (Sàhara Occidental) i Matagalpa (Nicaragua), o el fet que el 1994 es destinés el 0,7% del pressupost municipal a la Cooperació Internacional. Sabadell forma part de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, està adherida a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans des del 2003, i a la Xarxa de municipis acollidors i solidaris amb les persones refugiades des del 2011. El mateix any es creà la Regidoria de Drets Civils i Gènere, des d’on es vetlla de forma transversal per la promoció, el coneixement i el respecte dels drets humans i de la igualtat entre les persones independentment del seu sexe, orientació sexual, cultura, ètnia, origen, creences i conviccions, i des del 2016, amb la col·laboració de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, en el marc de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Així mateix, la ciutadania organitza setmanalment, des del 2003 la Roda de la Pau i ha creat la Plataforma Ciutadana d’Ajut a les Persones Refugiades el 2016, amb el recolzament de l’Ajuntament de Sabadell. En matèria de Cooperació Internacional, des de l’Ajuntament es dóna suport als projectes amb visió transformadora de les entitats locals, i a programes d’ajut humanitari, catàstrofes i emergències arreu del món.