» Sant Boi de Llobregat

Sant Boi de Llobregat té una llarga tradició en la lluita per la solidaritat, la cooperació al desenvolupament i els drets humans, el que s’ha traduït al llarg dels anys en diferents plans, programes i activitats. Actualment, l’Ajuntament destina el 0,83% dels recursos propis a la cooperació al desenvolupament amb els pobles i països empobrits i a la sensibilització de la ciutadania.

Una de les activitats més populars és la Trobada de la Solidaritat “Barrejant”, que aquest passat any 2016 va celebrar la seva vintena edició. Tot va començar el 23 de març de 1996, quan es va organitzar al Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat la primera edició de la trobada, en el marc de la Campanya Europea de la Joventut contra el Racisme, la Xenofòbia, l’Antisemitisme i la Intolerància que, amb el lema “Som Iguals, Som Diferents”, impulsava el Consell d’Europa. Des de llavors, el “Barrejant” ha mantingut una sèrie de trets característics: participació ciutadana (implicació d’entitats de cooperació i solidaritat i culturals o socials en la gestió de la trobada); compromís solidari (anant més enllà d’una simple mostra multicultural i buscant accions concretes de solidaritat a diverses causes) i un programa d’activitats que contempla les de debat i reflexió i les lúdiques i culturals (taules rodones, exposicions, xerrades, actuacions musicals o infantils). A cada edició, el “Barrejant” ha tingut un eix temàtic que ha donat homogeneïtat a les activitats d’aquell any i els drets humans han estat implícits en totes elles.

El compromís de Sant Boi amb els drets humans s’ha plasmat també en les activitats d’educació i formació per a la solidaritat que s’ofereixen al municipi, ja siguin adreçades al món escolar (primària i secundària) com a la ciutadania en general. A través de diferents campanyes i accions dirigides a la presa de consciència de la ciutadania dels desequilibris existents entre el nord i el sud, es busca la implicació de la població com a element central en la lluita per l’equitat i la justícia global. L’educació pel desenvolupament treballa perquè aquest accés a la informació i el desenvolupament d’una actitud crítica esdevinguin palanques per a l’acció.

Aquestes accions i activitats pel que fa a la promoció i la defensa dels drets humans van tenir una fita important amb l’acolliment per part de la ciutat de María Doris Rivera Ríos, defensora de drets humans colombiana que va viure i conviure a Sant Boi entre agost 2010 i febrer 2011, en el marc del programa de defensors de drets humans impulsat en el seu moment per l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de Catalunya. Des de llavors l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va impulsar i liderar el projecte “Ciutats defensores dels drets humans” com un pas més en la defensa i la promoció dels drets humans.

En els darrers dos anys, l’Ajuntament de Sant Boi també ha fet una aposta clara per la defensa del dret humà a l’asil i dels drets de les persones refugiades, que s’ha fet efectiva amb la posada en marxa d’un Pla Municipal d’Acollida a la ciutat que, a través d’un conveni amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, que el 2016 ha permès cobrir fins a 26 places d’acollida a la ciutat.

A més, l’Ajuntament de Sant Boi ha estat pioner en la realització de dues auditories del compliment dels drets humans a la ciutat (2003 i 2009), els resultats de les quals s’han traslladat a les polítiques públiques municipals.