» Sant Cugat del Vallès

El model de la política municipal de cooperació que promou l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès busca contribuir a la transformació social a través de l’apoderament de les persones i busca prevenir i incidir en les causes de les desigualtats per tal de garantir els drets humans, la sostenibilitat mediambiental, la justícia global i la pau.

L’Ajuntament destina el 0,7% dels ingressos propis a desplegar la política local de cooperació a través de les següents modalitats de cooperació, establertes al Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans 2017-2021:

 • Cooperació directa, és aquella orientada a consolidar les institucions democràtiques dels governs locals mitjançant el treball conjunt entre administracions. Inclou també l’agermanament amb l’Aargub, als campaments de refugiats sahrauís.
 • Educació per el Desenvolupament directa, orientada a la informació i formació de la ciutadania per a promoure la reflexió sobre les causes i conseqüències de les desigualtats.
 • Cooperació i educació pel desenvolupament indirectes, suport a projectes impulsats per les entitats que treballen amb entitats locals de països empobrits i fent tasques de sensibilització a la ciutat.
 • Emergències, suport a programes d’ajut humanitari post-conflicte o catàstrofe.

Pel que fa a les priorites sectorials, s’estableixen els següents objectius estratègics, per l’àmbit de cooperació i d’educació per al desenvolupament:

Per a la cooperació assenyala 3 objectius estratègics:

 • Drets universals i pau.
 • Governança i poder local.
 • Desenvolupament econòmic local.

Per a l’educació per al desenvolupament assenyala:

 • Impulsar l’enfocament en educació pel desenvolupament i ciutadania global.
 • Augmentar l’impacte, la qualitat i la coherència de les accions educatives.
 • Millorar la implicació i la participació ciutadana.
 • Millorar l’articulació i la col·laboració entre els actors de la cooperació i els altres actors del teixit associatiu municipal.

Impulsar el respecte integral dels Drets Humans, és un dels objectius transversals, que regeixen el Pla Director i que situen Sant Cugat com una ciutat compromesa amb els Drets Humans, no només a través de la participació al projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans, sinó també a través del suport a les entitats locals de referència com UNIPAU i SCAPS i el compromís diari en la promoció i protecció dels drets humans i a unes polítiques de cooperació basades en l’enfocament de drets.

 

Més informació: https://www.santcugat.cat/web/cooperacio