» Sant Feliu de Llobregat

L’Ajuntament de Sant Feliu ha estat un dels primer municipis adherits a la Xarxa de Pobles i Ciutats Pels Drets humans, iniciant un camí de compliment dels compromisos de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.

L’assoliment d’aquests compromisos necessitava de la implicació de la ciutadania i de les entitats. Per aquests motiu l’adhesió va significar que la tradició que tenia Sant Feliu de treballar en els àmbits de la cooperació al desenvolupament, la solidaritat i la defensa de la cultura de pau i el respecte pels drets humans ajudés a forjar progressivament una política pública de cooperació.

Un dels objectius de la nostra ciutat ha estat la promoció i defensa dels drets humans. Això ha estat possible gràcies al compromís de les entitats, el món educatiu i la ciutadania. Ha estat un treball molt intens de l’Ajuntament i del Consell del Sant Feliu Solidari que han treballat per promocionar el Pla d’Educació pel Desenvolupament, Cultura de Pau i respecte dels Drets Humans.

Tot el treball realitzat ha permès consolidar el Projecte d’escoles solidàries, on les activitats d’educació pel desenvolupament, cultura de pau i respecte pels drets humans, han deixat de ser activitats puntuals i han passat a formar part del currículum educatiu dels centres. Això ha estat un gran esforç de la comunitat educativa.

L’altre acció que volem ressaltar són les Jornades dels drets humans a la ciutat, activitat dirigida a la ciutadania, en general (anem ja per la desena edició). És un espai de reflexió, debat i propostes de treball. D’aquestes jornades han sorgit diferents iniciatives que han permès avançar en petits canvis als serveis municipals, donar suport a entitats i col·lectius i millorar la vida de la ciutadania de Sant Feliu en situació vulnerable.

Per finalitzar, el compromís de Sant Feliu de Llobregat envers els drets humans ve de lluny, ja que fa més de quinze anys vàrem fer una aposta clara per la defensa dels drets humans de protecció internacional i asil.

És per tot el que s’ha dit que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat no podia deixar de participar en aquest projecte conjunt que permetrà donar a conèixer a la ciutadania les dificultats que afronten aquests defensors i defensores dels drets humans, que dediquen les seves vides a la sensibilització internacional per al compliment dels drets universals.