» Sant Joan Despí

La ciutadania de Sant Joan Despí s’ha caracteritzat sempre pel seu esperit solidari, que es demostra a través de diferents accions basades en la informació, la formació i la participació ciutadana amb l’objectiu de col•laborar en la construcció d’un món millor.

Des de 2004 està en funcionament en aquest municipi el Pla local de Sensibilització “Estimem el món, construint la pau”, marc des del qual es promou l’educació en valors i la sensibilització per un món més just i solidari. Centrat a promoure actituds crítiques i solidàries, el Pla integra diverses accions o programes amb identitat pròpia com són Utopies Concretes per un món millor, la celebració del dia universal dels Drets de l’Infant, la Festa del Comerç Just, la Setmana Solidària o la Revista Utopies, entre d’altres.

Per últim cal remarcar que Sant Joan Despí s’ha compromès amb el comerç just i que des de 2005 està en marxa la campanya Sant Joan Despí amb el Comerç Just que pretén promoure a la ciutat un consum responsable i un comerç més just i solidari.

El motor de totes aquestes accions i programes és la Comissió Ciutadana de Solidaritat, organisme de participació que aplega totes aquelles entitats o ONG que d’alguna manera treballen la solidaritat dins el municipi.