» Sant Vicenç dels Horts

Solidaritat, Cooperació, Convivència i progrés: ADN Vicentí.

Sant Vicenç dels Horts és una ciutat amb una història demogràfica, econòmica i social amb un denominador comú al de gairebé la resta de ciutats del Baix Llobregat. Aquest denominador comú és la solidaritat, l’esperit cooperatiu, la convivència i el progrés.

Les crisis socio-econòmiques ocorregudes en el passat, han tingut de positiu l’arrelament d’una important cultura veïnal solidària. Els Vicentins ens vam ajudar els uns als altres durant les onades migratòries dels anys 60. La Cooperació i la Solidaritat inter-veïnal va ser decisiva en les temibles inundacions del riu Llobregat que tants morts va causar. Més recentment, la convivència, l’esperit cooperatiu i un imparable moviment pel progrés han estat decisius per acollir i acomodar sense excessiva tensió social a la nova immigració que durant els últims anys s’ha instal·lat pacíficament entre nosaltres.

Aquesta tradició ciutadana solidària ens vertebra en l’actualitat sobretot per no fer-nos oblidar que a més del patiment d’una part important de la nostra població a causa de l’atur i la progressiva desaparició de l’estat del benestar, hi ha col·lectius i persones més enllà del nostre terme, que també ho estan passant molt malament i requereixen de la nostra atenció i esperit solidari.

És en aquest context que l’Ajuntament participa en el projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans” i és per aquest motiu que la ciutat dona la benvinguda als Defensors dels Drets Humans que ens visitaran i explicaran que malgrat la distància geogràfica i la diferència cultural, els Drets Humans són un valor universal llur preservació ens afecta  globalment a tots i necessiten d’una continua defensa.

L’actual crisi socio-econòmica omple avui per avui tots els pensaments, publicacions i informacions arreu, però no podem caure en la temptació de l’egoisme i deixar en l’oblit la cultura d’un comportament social tant arrelat, -un autèntic ADN  solidari Vicentí- que ens sensibilitza contínuament i ens obre la consciència i la generositat al patiment que sofreixen en altres realitats.