» Santa Coloma de Gramenet

A la ciutat de Santa Coloma de Gramenet podríem dir que tenim en la nostra arrel un sentit ampli de voluntat d’entesa, de generositat i d’obertura que considerem bàsic per a un treball ferm de convivència, de defensa dels drets humans, de pau i de prevenció de conflictes.

Això no és a causa d’una qüestió sobrevinguda, sinó perquè la pròpia ciutat es va formar, ràpidament el segle passat, en la dècada dels anys 50 i 60, a partir d’un nucli rural petit i dels immigrants procedents de diverses zones de l’Estat espanyol. Aquesta nova composició de la població colomenca va construir tota una ciutat amb molts pocs recursos. Els colomencs i colomenques vam haver de superar molts dèficits i problemàtiques socials a base de crear lligams de solidaritat i de convivència entre els veïns, que són els que ens han conformat com a veïns i ciutadans i encara ens fan ser ‘més acollidors, comprensius i participatius’.

Aquest sentit solidari fundacional ‘de naixement’ no s’ha quedat aquí, sinó que ha estat una experiència que ha passat al cor, a les mans i a la ment de la majoria dels nostres conciutadans. És una forma de sentir, de fer i de pensar que creiem que ha estat important i ho continuarà sent. Estem  convençuts que serà la base potencial per superar els nous reptes que ens ha portat la globalització a casa nostra. La nostra  pròpia història local ens dóna la pauta per entendre millor com cada un dels nostres veïns, cada un de nosaltres, pot ser promotor i constructor de pau i de convivència.

Amb l’arribada de la democràcia a la nostra ciutat, com arreu, als anys 80 i 90 van desenvolupar-se entitats, moviments, campanyes i accions de solidaritat activista i compromesa molt destacables amb entitats com ‘El Col·lectiu per la Pau’ i altres, entorn a les quals es van articular grups d’observadors electorals a diversos països llatinoamericans, la coordinadora ‘Santa Coloma Solidària’, la signatura d’acords d’agermanament amb ciutats de Nicaragua, Perú, Cuba i el Sàhara Occidental, les campanyes contra la guerra  i per la Pau al Zaire i Rwanda o als Balcans i especialment la participació a les acampades per reclamar el 0’7% del pressupost municipal per a solidaritat. Una altra entitat fonamental va ser el ‘Casal del Mestre’ que dins un programa de renovació pedagògica va portar a terme una tasca local important que incidia, especialment, als infants i joves estudiants.

En el segon moment d’aquest procés, a partir d’inicis de la dècada passada, es va consolidar una política municipal de cooperació que va arribar a destinar l’1% dels ingressos propis, en coordinació amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i amb la participació de les entitats locals en el marc del nostre Consell de Cooperació i Solidaritat.

Paral·lelament i de manera progressiva es va posar en marxa un ‘Pla de sensibilització solidària i educació per la pau’, amb el suport de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona. Aquest procés creixent va desembocar en l’aprovació l’any 2011 d’un PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I FOMENT DE LA PAU que en la seva línia estratègica 3 propugna ‘contribuir a la construcció d’una societat més justa, més solidària, més igualitària i més responsable mitjançant una millor educació i formació  per a la solidaritat i la pau, particularment amb els col·lectius joves de la ciutat’. En aquest mateix sentit, aquest tema s’ha incorporat de ple dret al Pla d’Actuació Municipal (PAM) dels mandats 207-2011 i  del 2011-2015. Per altra part cal recordar que Santa Coloma compta amb la figura de Defensor del Ciutadà des de l’any 2000 i que ha estat impulsora i seu del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya.

A Santa Coloma, diversos projectes i actuacions avalen una aposta per la ‘sensibilització en solidaritat’ que ha anat guanyant rellevància progressiva en el si de la política municipal de cooperació com a proposta per a la construcció d’una ciutadania compromesa globalment i localment.

Les eines centrals per això han estat la programació anual de les Jornades per la Pau i la Cooperació (hereves de les anteriors ‘setmanes solidàries’), la Festa de la Cooperació, el Festival de Cinema de Drets Humans i els programes estables de curtmetratges i cinema social amb el  Cine-club Imatges i el cicle d’exposicions ‘Diari de Viatges’.

Una menció especial mereix el projecte de ‘l’Espai Solidari’, un equipament municipal que des del 2001 alberga l’anomenada ‘Casa de la Solidaritat i la Pau’ que és una agrupació de diverses entitats locals i que recentment ha estrenat un nou local amb més espai i recursos.  Aquest espai, cedit  mitjançant conveni, els hi ofereix sales de reunió, d’activitats i exposició, despatxos i magatzem. L’altre projecte ja consolidat, que ha estat un nucli per a  l’acció de sensibilització, és el del ‘Fons de documentació Joan Gomis’ sobre solidaritat, cooperació i cultura de Pau ubicat  a la nostra Biblioteca Central que, amb l’ampliació del seu catàleg de més de 5.000 títols amb una videoteca de pel·lícules documentals i de ficció, és una referència tant especialistes i per gent interessada com per públic general.

També té l’objectiu d’arribar als estudiants de secundària  a través de la convocatòria anual del ‘Premi Joan Gomis’ per a treballs de recerca de batxillerat que volem ampliar amb altres seccions per a estudiants de primària. L’extensió d’aquest projecte ha estat la creació posterior de un ‘Fons infantil de solidaritat’ a la secció per a menors de 12 anys que ha estat molt ben acollida per que aporta un valor afegit i una personalitat pròpia que ha donat lloc a la programació continuada d’activitats, narracions de contes i realització de tallers: són els ‘contes per la pau’, els ‘contes del món’ i el ‘Rodamóns’, que és un cicle especial d’espectacles durant els mesos de juliol i agost que ara fem també a la resta de biblioteques de la ciutat.

Aquest Fons infantil de solidaritat fins i tot té un personatge que el representa: ‘La Paula’, que simbolitza una nena inquieta i curiosa que vol saber ‘com  funciona el món i com  podem millorar-ho’. La Paula ha estat representada en un còmic, una exposició, contes, figures, una titella, i fa només 15 dies, per demanda dels mateixos nens i nenes de  la biblioteca, s’ha transformat també en una simpàtica ‘gegantona’ que s’ha incorporat a la Colla de Gegants i Capgrossos  de la ciutat i que s’ha batejat i s’ha presentat públicament a la Festa Major de Santa Coloma el passat 31 d’agost.

Altres àmbits d’actuació han estat la tasca continuada de suport a la població refugiada sahrauí, l’adhesió a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, la col·laboració amb la Taula Catalana per la Pau a Colòmbia i, més recentment, l’adhesió a la Carta per la Pau. Altres accions d’interès són la celebració del Dia de la Dona per la Pau, la tasca de l’associació ‘Gramenet Imatge Solidaria’ per a la producció de diverses exposicions sobre Drets Humans o la celebració de 2 edicions del Festival de Circ Solidari CIRCE en col·laboració amb projectes a Palestina i Etiòpia que continuarà amb una ‘circescola’ a centres educatius també de la nostra ciutat. I en darrer terme, per petició dels representants de les entitats del  Consell de Solidaritat, hem començat a fer tallers antirumors amb el suport del servei de Convivència i la Xarxa de Valors en relació amb la prevenció de conflictes amb la població nouvinguda.

A Santa Coloma també hem rebut personalitats tan destacades en el treball per la Pau com Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Fabiola Letelier, Mayor Zaragoza, Sami Naïr, Stephane Hessel, Pepe  Beunza o Ignacio  Ramonet. Destaquem dues més especials per nosaltres: Michel Azcueta, que va ser premi Principe de  Astúries  a la Concòrdia i exalcalde de la nostra ciutat agermanada de Villa el Salvador, i Samuel Aranda, un jove fotògraf colomenc que va guanyar el premi World Fotopress 2011.

Un altre projecte de referència és l’Espai per la Pau, que va comptar amb el suport de l’Agencia Catalana de Cooperació i s’orienta al treball i la implicació dels joves i estudiants, preferentment, d’acord amb el principis que es deriven del Pla Local de Joventut i del ‘Programa Joves i Cooperació/Joves per la Pau’. La funcionalitat de la seu de l’Espai, a partir de l’adequació d’una de les sales principals i del pati interior del Centre juvenil Mas Fonollar vol posar a l’abast dels joves, així com dels professionals docents, interessats en temes de cooperació i solidaritat, entitats, associacions i públic en general, tot un conjunt d’eines educatives, participatives i creatives al servei de la formació i l’acció entorn la cultura de la pau, la cooperació internacional al desenvolupament, la solidaritat i la convivència fonamentada en el respecte per la diversitat i els drets humans.  A més, d’una programació expressa, es vol potenciar aquest espai com a lloc d’encontre, de conversa i comunicació per als joves colomencs.Aquest projecte és també un espai de referència del nostre ‘Programa Joves i Cooperació/Joves per la Pau’, que aplega el conjunt de les activitats que es fan en aquest sentit a Santa Coloma de Gramenet, especialment als centres de secundària, de forma coordinada amb el Pla de dinàmica educativa del Servei d’Ensenyament: tallers, debats, projeccions i altres activitats amb al col·laboració de diverses entitats i oenegés especialitzades. Aquest programa té algunes activitats més visibles com les visites anuals d’estudiants de diversos centres que fem als memorials dels camps de concentració nazi, en col·laboració amb ‘l’Amical de Mauthausen’ i que també hem ampliat a d’altres sectors: representants d’associacions de veïns i de grups de dones. O altres com les activitats i rutes de memòria històrica o les visites de  joves que es feien als camps de refugiats sahrauís de Tindouf, a Bòsnia o a Palestina. La proposta de l’Espai per la Pau vol oferir activitats, formació, coneixement en aquests aspectes per tal d’aconseguir una ciutadania formada, que mantingui la motivació vers aquests temes front el desencís, i que a l’hora sigui crítica i transformadora. Un exemple d’això és l’actual col·laboració en cursos i tallers amb el ‘Centre Europa Jove’, la realització de cursets de ‘Teatre social i teatre per la Pau’ per joves i la programació de ‘cursos de Filosofia per la Pau’ que han tingut molt bona acollida.

En les nostres ciutats, pluriculturals, hem de saber vincular les dimensions local i global. Cercar les relacions entres les problemàtiques específiques d’un col·lectiu a les situacions que pateixen altres grups  o comunitats del planeta. Per nosaltres, el treball de defensa dels drets humans no és només cosa de moments especials, cimeres internacionals i grans declaracions, es construeix dia a dia i entre tots, a tot arreu, a cada poble i a cada ciutat, als barris i a les escales de veïns…

www.gramenet.cat/cooperacio
www.facebook.com/cooperacioagorajove