» Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú sempre ha estat una ciutat compromesa amb els Drets Humans, així l’any 2004 es va formalitzar l’adhesió a la Carta Europea de salvaguarda dels drets humans.

Els drets humans són universals i des del govern municipal es treballa per contribuir a la seva protecció impulsant polítiques que fomentin els valors de la llibertat, la solidaritat, la tolerància i el respecte a la diversitat.

A la ciutat comptem amb una llarga trajectòria en la promoció dels Drets Humans, impulsada per la Regidoria de Cooperació i Solidaritat, a partir del treball conjunt amb les entitats de cooperació i solidaritat de la ciutat.

A part de donar suport a projectes de cooperació internacional des de la creació del Consell de Cooperació l’any 1999, es treballa per la defensa de la pau i els drets humans.

El Pla Local de Cooperació, dissenyat de manera conjunta amb les entitats de la vila te com a objectiu general “ Promoure el desenvolupament humà a escala global a traves de l’educació i la participació de la ciutadania en la construcció de la justícia global, d’un desenvolupament sostenible i humà i de l’eradicació de la pobresa i les desigualtats”.

La cooperació a Vilanova i la Geltrú es centra en la promoció i defensa dels drets humans en un context global a través d’una acció pedagògica i de sensibilització de la ciutadania, que posa de rellevància les injustícies derivades de les vulneracions d’aquests drets a escala global.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està compromès d’una manera ferma i responsable en l’impuls d’activitats i projectes que ajuden al desenvolupament dels països del tercer món i sobretot en sensibilitzar a la població d’aquí per construir entre tots una societat més solidaria i més implicada en la transformació d’aquest nou món econòmic i polític que desequilibra i perjudica, sobretot, als països més pobres.