» Declaració institucional

Declaració institucional de les ciutats defensores dels Drets Humans (DH) 2020

La defensa dels drets humans és un deure que totes les administracions democràtiques han d’assumir i que cal realitzar a escala global i local. Els municipis tenen un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans, tal com han reconegut la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la Carta-Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat.

En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que s’impulsen i es mantenen per tot el món, diverses ciutats catalanes organitzen per vuitè any consecutiu, amb suport de la societat civil i d’institucions públiques, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.

Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors de drets humans: individus i col·lectius que promouen i protegeixen els drets humans i les llibertats fonamentals, particularment pel que fa a persones desplaçades, dones, comunitats indígenes, persones LGTBI, persones amb discapacitat o les que pertanyen a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques.

Donem així compliment al mandat de les Nacions Unides de 1998, adreçat a tota la comunitat internacional de donar empara i protegir les persones defensores dels drets humans, i en línia amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment els objectius 16 i 17 de foment de la pau i generació d’aliances.

Moltes d’aquestes defensores i defensors han perdut la vida pel fet de reivindicar i exercir drets universals, d’altres han perdut la llibertat. I la tasca de milers d’elles és criminalitzada amb l’objectiu de silenciar les seves lluites.

Enfront de l’auge de discursos de l’extrema dreta, de la intolerància, del masclisme, de l’homofòbia i el racisme i enfront de la criminalització de les persones defensores, des de Ciutats Defensors apel·lem als principis dels drets humans com a punt d’unió i de diàleg. Qui defensa aquests principis no ha de veure’s criminalitzada.

En solidaritat i suport amb les persones defensores i les seves lluites:

  1. Ens adherim un any més al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans que se celebrarà en dues edicions, al març-abril i a l’octubre de 2020.
  2. Reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets de les persones defensores dels drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces, particularment de les dones defensores que requereixen una especial protecció, així com les persones defensores de la terra i el medi ambient.
  3. Reivindiquem el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es veuen obligades a fugir de casa seva, amb particular cura dels drets de dones i infants, en totes les fases des de la seva sortida del país fins al seu assentament definitiu.
  4. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat que viuen determinades minories i determinants col·lectius i/o grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets.
  5. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala internacional.
  6. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i la seva persecució per part de governs i organitzacions criminals i paraestatals.
  7. Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar la reflexió i el debat, reconeixent la importància que l’educació a casa nostra té, especialment entre el públic jove.
  8. Renovem el nostre compromís amb els drets humans i ens comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores de drets humans, tant a escala local com internacional.