Defensors i defensores dels Drets Humans

Des del 2013 hem convidat més de setanta persones defensores dels drets humans de més d’una trentena de països d‘arreu del món, molts dels quals estan amenaçats, perseguits i han estat privats de llibertat.

Tanmateix, hem fet diverses campanyes per exigir l’alliberament de defensors i defensores empresonades per defensar drets civil i polítics. Malauradament, alguns segueixen a la presó.

Què fem? 

Els defensors i defensores dels drets humans treballen, s’organitzen i lluiten per defensar els drets de les dones, del col·lectiu LGBTIQ+, el dret a la pau, els de les persones migrades i refugiades, de les minories ètniques i nacionals, el dret a la llibertat d’expressió i opinió, a la memòria històrica, a l’autodeterminació, a un vida digna.

Coneix els activistes

Edda Pando

Itàlia
Drets de les persones migrades i refugiades

Edda Pando

Itàlia
Drets de les persones migrades i refugiades

Edda Pando

Itàlia
Drets de les persones migrades i refugiades

Edda Pando

Itàlia
Drets de les persones migrades i refugiades

Edda Pando

Itàlia
Drets de les persones migrades i refugiades

Edda Pando

Itàlia
Drets de les persones migrades i refugiades

Conèix tots els defensors i les defensores

Recolzament de les Nacions Unides

Els defensors i defensores dels drets humans contribueixen a l’eliminació efectiva de totes les violacions de drets humans i les llibertats fonamentals dels pobles i els individus, tenint com a principis la igualtat, la no discriminació i la dignitat humana, bastant-se en les normes internacionals dels drets humans. 

Promouen la protecció i garantia dels drets civils i polítics i dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals. Realitzen multitud d’accions; des de reunir, difondre i denunciar informació sobre violacions de drets humans i donar suport a les víctimes a nivell jurídic i psicosocial, combatre la impunitat dels responsables de violacions de drets humans, enfortir mecanismes de rendició de comptes, mobilitzar a la opinió pública, entre d’altres. També defensen els drets de col·lectius que viuen discriminacions i opressions (dones, col·lectiu LGBTI, pobles indígenes…).

Sovint la seva tasca comporta un risc per a la seva integritat física i mental, i molts cops són objecte d’atacs i amenaces, tant per part d’agents governamentals com per part d’altres actors (terratinents, paramilitars, càrtels de delinqüència organitzada, etc).

El 9 de desembre de 1998, l’Assemblea General de les Nacions Unides, en virtut de la seva resolució 53/144, va aprovar la declaració coneguda com “Declaració sobre els defensors i defensores de drets humans”, en la que es reconeix que “Tota persona té dret, individual o col·lectivament, a promoure i procurar la protecció i realització dels drets humans i les llibertats fonamentals en els plànols nacional i internacional.”

Més recentment, la resolució 60/161, de l’Assemblea General de les Nacions Unides, de 16 de desembre de 2005 demana, entre altres coses, que: “4. …Els Estats adoptin totes les mesures necessàries, a nivell local i nacional, per garantir la protecció dels defensors dels drets humans, en particular en èpoques de conflicte i de manteniment de la pau”. És aquesta l’obligació que entoma els municipis participants amb el plantejament del present projecte.