» El Projecte

La implicació de les ciutats catalanes en la defensa i promoció del drets humans té un llarga trajectòria que s’ha anat desenvolupant tant en actuacions de cara a la pròpia ciutadania local com les que han fet internacionalment. un bon exemple va ser la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans impulsada per la Diputació de Barcelona i que compta amb més de 147 municipis que es van adherir a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Pel que fa a la defensa i promoció dels drets humans de forma global, els municipis catalans tenen una dilatada experiència que va des de la incidència política (amb l’aprovació democions sobre temes de drets humans) a la sensibilització (mitjançant l’organització d’activitats diverses de denúncia de les violacions dels drets humans que es produeixen a totes les regions del món) passant per actuacions més específiques (com ara el finançament de projectes de cooperació al desenvolupament relacionats directament amb els drets humans o la col·laboració en programes d’acollida de defensors i defensores de drets humans en perill). Així mateix, es realitzen acciones pel compliment dels Obectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, en clau local i de defensa dels drets humans.

Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte conjunt entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau amb la participació de 27 municipis i 5 institucions catalanes que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores els drets humans, ajudant a conscienciar la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana.

Dos cops l’any, amb municipis diferents participants a l’edició de Primavera i de Tardor, el projecte organitza la visita a Catalunya d’un grup de defensors i defensores dels drets humans durant un període d’entre 8-12 dies en què participen en una sèrie d’activitats de diferent naturalesa (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a escoles,…) que serviran per donar a conèixer la seva tasca i la importància de recolzar-los.

» Els objectius

• Visibilitzar i acompanyar la tasca de les persones defensores dels drets humans i denunciar la persecució que pateixen per tal de millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania de les ciutats participants.

 

Objectius específics

 • Donar a conèixer i donar suport a la tasca de diferents defensors i defensores de drets humans, i enfortir les xarxes de suport per millorar el seu apoderament i la seva protecció.
 • Donar a conèixer les arrels, la situació i els efectes dels conflictes que es viuen als llocs d’origen dels defensors i defensores.
 • Promoure l’activisme en defensa dels drets humans entre la ciutadania dels municipis participants.

» Declaració institucional

Declaració institucional de les ciutats defensores dels Drets Humans (DH) 2020

La defensa dels drets humans és un deure que totes les administracions democràtiques han d’assumir i que cal realitzar a escala global i local. Els municipis tenen un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans, tal com han reconegut la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la Carta-Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat.

En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que s’impulsen i es mantenen per tot el món, diverses ciutats catalanes organitzen per vuitè any consecutiu, amb suport de la societat civil i d’institucions públiques, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.

Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors de drets humans: individus i col·lectius que promouen i protegeixen els drets humans i les llibertats fonamentals, particularment pel que fa a persones desplaçades, dones, comunitats indígenes, persones LGTBI, persones amb discapacitat o les que pertanyen a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques.

Donem així compliment al mandat de les Nacions Unides de 1998, adreçat a tota la comunitat internacional de donar empara i protegir les persones defensores dels drets humans, i en línia amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment els objectius 16 i 17 de foment de la pau i generació d’aliances.

Moltes d’aquestes defensores i defensors han perdut la vida pel fet de reivindicar i exercir drets universals, d’altres han perdut la llibertat. I la tasca de milers d’elles és criminalitzada amb l’objectiu de silenciar les seves lluites.

Enfront de l’auge de discursos de l’extrema dreta, de la intolerància, del masclisme, de l’homofòbia i el racisme i enfront de la criminalització de les persones defensores, des de Ciutats Defensors apel·lem als principis dels drets humans com a punt d’unió i de diàleg. Qui defensa aquests principis no ha de veure’s criminalitzada.

En solidaritat i suport amb les persones defensores i les seves lluites:

 1. Ens adherim un any més al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans que se celebrarà en dues edicions, al març-abril i a l’octubre de 2020.
 2. Reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets de les persones defensores dels drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces, particularment de les dones defensores que requereixen una especial protecció, així com les persones defensores de la terra i el medi ambient .
 3. Reivindiquem el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es veuen obligades a fugir de casa seva, amb particular cura dels drets de dones i infants, en totes les fases des de la seva sortida del país fins al seu assentament definitiu.
 4. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat que viuen determinades minories i determinants col·lectius i/o grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets.
 5. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala internacional.
 6. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i la seva persecució per part de governs i organitzacions criminals i paraestatals.
 7. Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar la reflexió i el debat, reconeixent la importància que l’educació a casa nostra té, especialment entre el públic jove.
 8. Renovem el nostre compromís amb els drets humans i ens comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores de drets humans, tant a escala local com internacional.