Aisha Altubuly

Dret a la pau
Líbia
Together We Build It

Jove líbia estudiant de ciències polítiques (especialització en relacions internacionals) a la Universitat Americana del Cairo. Compromesa amb la societat civil líbia des de fa 5 anys i especialment en el treball per a una comunitat igualitària. També s’ha involucrat en la inclusió de la població jove en els processos de pau i en la presa de decisions. Defensora dels drets de les dones per tot Líbia dins l’organització Together We Build, associació que treballa per a la transició democràtica a Líbia des de 2011, posant de relleu com la participació política de les dones i dels joves contribueix en la construcció de pau.

Interview with Aisha Altubuly

Què va fer que et comprometessis amb TWBI des de tan jove?

Volia veure com el meu país progressava i avançava cap al respecte dels drets humans. Vaig ser molt ambiciosa a l’hora de buscar oportunitats per desenvolupar les meves capacitats i el lideratge necessari per posar en marxa iniciatives que poguessin ajudar altres joves a construir un país fort i estable per mitjans pacífics. TWBI sempre ha cregut en les habilitats del jovent i en la seva capacitat de promoure els drets humans. Per això, vaig decidir unir-m’hi i ajudar amb el que pogués a la vegada que aprenia i adquiria experiència. Mai vaig pensar que la meva edat fos una barrera; al contrari, va ser una font d’energia.

Des del 2014 has estat involucrada en el projecte “1325 Network” a Líbia.

La meva feina en aquest projecte sorgeix de la convicció que és important incloure les dones líbies en el procés polític per aconseguir la pau. Aquesta creença deriva de l’experiència de treball amb TWBI i de l’observació del paper de les dones líbies en la nostra societat i en la revolució. També m’han influït casos com el de Ruanda, per exemple. La meva tasca s’ha centrat en utilitzar les xarxes socials com a eina per donar a conèixer casos i experiències d’altres països, així com les històries de grans dones líbies que han contribuït a millorar les condicions de vida de dones i nenes líbies, en termes d’apoderament i d’educació.

TWBI ha dut a terme una consulta en línia dirigida a dones líbies, que han compartit les seves experiències en matèria de seguretat. Quins han estat els resultats més destacables?

La consulta en el seu conjunt és destacable, per la varietat d’històries reals que s’han posat sobre la taula. Ha estat increïble veure com les dones volen fer sentir les seves veus quan se’ls dóna la possibilitat de ser escoltades. Vam rebre al voltant d’un miler de respostes en menys de tres dies. Són contribucions que tenen molt de valor perquè demostren que els conflictes afecten les dones d’una manera específica. També reflecteixen la seva valentia a l’hora de gestionar els riscos de seguretat i aporten la seva perspectiva sobre el rol de les dones en les circumstàncies actuals. Això ens permet millorar el nostre enfocament per apoderar-les.

Segons Amnistia Internacional, els defensors de drets humans a Líbia pateixen assetjament, segrestos, tortures i altres tipus de violència. Quina és la teva situació i la dels teus companys de TWBI?

Per desgràcia, és cert que els activistes a Líbia s’enfronten a molts problemes, fins al punt que els pot costar la vida. Personalment, no he tingut cap problema seriós ni he patit cap violència física. En el si del nostre equip, intentem posar la nostra seguretat en primer lloc, i mirem de mantenir les nostres identitats amb un perfil tan baix com sigui possible. No obstant això, patim molta violència i assetjament a través d’Internet a causa de la nostra feina a les xarxes socials.

Després de sis anys de conflicte, quines perspectives tens sobre el futur de Líbia?

No hi ha cap dubte que la fase per la qual està passant Líbia és difícil i dura per a tots nosaltres. Ara bé, no hem de perdre l’esperança d’un futur en pau, on es respectin els drets humans i s’acabi el conflicte actual. Com a activistes, hem de contribuir-hi.

Activists related

Diana Damián Palencia

Méxic
Drets de les dones. Drets de les persones migrants i refugiades.

Martha Moreno Guati Rojo

Mèxic
Drets de les persones migrants i refugiades. Drets de les dones.

Dora Muñoz

Colòmbia
Drets dels pobles indígenes. Dret al mediambient.

Aliya Harir

Pakistan
Women and youth in the construction of peace.

Alma Masic

Bosnia and Herzegovina
Right to truth, justice and reparation.

Amanda Quijano

El Salvador
Reproductive and sexual rights.