Marisa Franco

Estats Units

Drets de les persones migrants.
Lluita contra les deportacions.
Mijente.