Avís legal

COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT, amb NIF / CIF G63721963, adreça Rambla Santa Mònica, 10, 1a planta (08002, Barcelona), com a responsable del lloc web, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de www.ciutatsdretshumans.cat.

Amb els límits establerts a la llei, www.ciutatsdretshumans.cat no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet

Els continguts i informació no vinculen a www.ciutatsdretshumans.cat ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu

Les pàgines d’Internet de www.ciutatsdretshumans.cat poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que www.ciutatsdretshumans.cat  no pot controlar. Per tant, www.ciutatsdretshumans.cat no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de www.ciutatsdretshumans.cat o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de www.ciutatsdretshumans.cat.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que www.ciutatsdretshumans.cat  ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de la COMISSIÓ CATALANA d’AJUDA AL REFUGIAT amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@ciutatsdretshumans.cat.