» Què fem

Treballem per visibilitzar i acompanyar la tasca de les persones defensores dels drets humans i denunciar la persecució que pateixen a través de l’educació, la sensibilització i la incidència política i social amb l’objectiu de millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans.

» Com ho fem

Dos cops l’any, convidem a Catalunya un grup de defensors i defensores dels drets humans, que durant un període d’entre una i dues setmanes participen en nombroses activitats de sensibilització, incidència política i comunicació amb l’objectiu de donar a conèixer la seva tasca i la importància de recolzar les seves lluites.

» Les principals activitats que realitzem

Activitats de sensibilització als municipis

Jornades d’inauguració i de cloenda

Reunions d’incidència política

Espais de trobada amb organitzacions socials

Entrevistes amb mitjans de comunicació

Elaboració de materials de sensibilització i difusió

» Altres accions del projecte

Declaració institucional

Cada any, els Ajuntaments participants es comprometen en una declaració institucional (posar enllaç a actualitat) a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores de drets humans, en solidaritat amb el compromís d’aquestes persones per promoure i protegir els drets humans des de la no violència, i en rebuig a les amenaces, persecució i assassinats que pateixen.

Campanyes conjuntes

També realitzem campanyes conjuntes per exigir l’alliberament de persones defensores dels drets humans que han estat injustament privades de llibertat per la seva tasca de denúncia i activisme.

Seguiment i difusió

Durant tot l’any, fem seguiment i difusió de la tasca, la situació i el context de les persones defensores que han participat al projecte.

» Per què ho fem

La defensa dels drets humans és una obligació que totes les administracions democràtiques han d’assumir i que cal realitzar a escala global i local. Els municipis tenen un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans. En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que s’impulsen i es mantenen per tot el món, volem posar en valor la tasca de defensores i defensors de drets humans. Moltes d’aquestes defensores i defensors han perdut la vida pel fet de reivindicar i exercir drets universals i posar en qüestió interessos econòmics i polítics que motiven les vulneracions de drets per part de diferents agents, d’altres han perdut la llibertat. I la tasca de milers d’elles és criminalitzada amb l’objectiu de silenciar les seves lluites.

És per aquests motius que reivindiquem el ple respecte dels drets de les persones defensores dels drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces i ens comprometen a difondre la seva labor, a facilitar la reflexió i el debat i a teixir xarxes de suport per augmentar la seva protecció. 

Per a més informació llegeix la Declaració Institucional del 2022


» Els nostres objectius

Treballem per visibilitzar i acompanyar la tasca de les persones defensores de drets humans i denunciar la persecució que pateixen a través del coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans.

Augmentar l'empoderament

Augmentar l’apoderament i la protecció dels defensors i defensores de drets humans enfortint la seva visibilitat i les xarxes de suport a nivell internacional a través de de la sensibilització i incidència política i social.

T

Visibilitalització dels conflictes

Donar a conèixer les arrels, la situació i els efectes dels conflictes que es viuen als llocs d’origen dels defensors i defensores, així com la corresponsabilitat des del Nord Global.

z

Defensa dels drets humans

Promoure l’activisme en defensa dels drets humans entre la ciutadania catalana.