Sobre Ciutats Defensores dels Drets Humans

Des del 2013 treballem conjuntament per visibilitzar i acompanyar la tasca de les persones defensores dels drets humans i denunciar la persecució que pateixen.

I ho fem enfortint les xarxes de suport i protecció i millorant el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania catalana.

El projecte neix al 2013 sota l’impuls de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb l’objectiu de donar suport a defensors i  defensores dels drets humans i donar a conèixer les seves lluites i les causes estructurals dels conflictes a la ciutadania catalana, especialment a la gent jove. L’Ajuntament va crear una xarxa de col·laboració conjunta entre 11 municipis i 3 entitats catalanes per tal de sumar esforços.

El projecte, que té la mateixa essència i objectius que al seu inici, ha crescut amb els anys i ha anat sumant més municipis, entitats i institucions. Des de 2016, el projecte és coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi. A més, el mateix any s’hi van sumar 11 municipis més. Actualment compta amb la participació de 30 municipis, 5 entitats i 3 institucions.

La implicació dels municipis catalans en la defensa i promoció del drets humans té un llarga trajectòria que s’ha anat desenvolupant en actuacions amb la ciutadania local i internacional. Un bon exemple és la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans impulsada per la Diputació de Barcelona i que compta amb més de 147 municipis, adherits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Així mateix, els municipis tenen una dilatada experiència que va des de la incidència política (amb l’aprovació de mocions sobre temes de drets humans), la sensibilització (organització d’activitats diverses de denúncia de les violacions dels drets humans), el finançament de projectes de cooperació al desenvolupament i la col·laboració en programes d’acollida de defensors i defensores de drets humans en risc.

Volem formar part d’un moviment global de solidaritat internacional i de suport a les persones defensores dels drets humans per tal d’augmentar la seva visibilització i protecció i perquè puguin desenvolupar la seva tasca de manera segura i lliure. Així mateix, volem contribuir a formar una ciutadania crítica i transformadora per revertir les desigualtats i les injustícies socials, aquí i arreu del món.
Els nostres valors són la solidaritat, el respecte, la cooperació, la igualtat i la transparència.

Ciutats Defensores dels Drets humans és un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi amb la participació de 30 ajuntaments i 8 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i global.

Organitzen

Participen

Col·laboren