» Vilafranca del Penedès

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha entès la defensa dels Drets Humans des de la pràctica de la cooperació al desenvolupament i des del suport a les entitats i col·lectius que desenvolupen activitats de defensa, de garantia i/o de promoció d’aquests drets. Un precedent important ha estat la participació a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans que va impulsar la Diputació de Barcelona l’any 2003.

L’atenció a la defensa i/o promoció dels drets humans, es valora com a criteri fonamental tant en la configuració de projectes de cooperació directa, així com en la que es desenvolupa des de les ONGs locals amb suport municipal. En aquest sentit, l’Agermanament amb Puerto Cabezas (Nicaragua), els projectes de cooperació amb comunes del Marroc i les nombroses accions de les ONGs locals han estat orientades en la salvaguarda dels Drets Humans des de diversos enfocaments.

Per altra banda, des de 2015, l’Ajuntament de Vilafranca, ha iniciat, amb diverses activitats una campanya de divulgació de l’Agenda 2030 amb la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible com a referents de la millora global en la realització dels drets fonamentals.