Margarita Pineda

Hondures

Dret al mediambient.
Drets de les minories ètniques i nacionals.
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)