Diana Damián Palencia

Drets de les dones. Drets de les persones migrants i refugiades.
Mèxic
Formació i Capacitació (FOCA)

Diana és originària de la ciutat de Cristóbal Obregón Villaflores a Chiapas. Té una llicenciatura en Psicologia Educativa i un màster en Educació intercultural per la Universitat Veracruzana. És especialista en gènere, interculturalitat i migracions. Ha estat part del consell consultiu de l’ONU Dones Mèxic. Guanyadora de la beca “Ashoka”, és defensora dels drets humans de les dones, dels Pobles indígenes, de les persones en les migracions des de fa mes de 35 anys. Fundadora i directora general de l’organització “Formació i Capacitació” (FOCA). Ha participat en lluites pageses, de defensa dels territoris, sindicals, feministes, de dones, entre altres. És la fundadora i coordinadora de la Xarxa mesoamericana dona salut i migració (RMMSyM), xarxa que articula lluitadores socials de Mèxic, Guatemala, Hondures i El Salvador que busquen garantir l’exercici ple dels drets de les dones i persones en les migracions. Ha desenvolupat un ampli treball de recerca, amb publicacions com “El corredor Huehuetenango-Comitán. Una cartografia de les dones en les migracions”, “Chiapas, una mirada enrere” o “Violència feminicida a Chiapas. Raons visibles i ocultes de les nostres lluites, resistències i rebel·lies”. Ha dirigit, a més, el documental “Passos cecs” que aborda el fenomen de la migració femenina en la davantera Sud de Mèxic. 

Formació i Capacitació

Formació i Capacitació A. C. és una organització de la societat civil constituïda en 1996 amb el compromís d’acompanyar a les dones en el seu procés d’apoderament, defensoria i exigibilitat dels seus drets, especialment els drets a la salut sexual i reproductiva i els drets de les dones en les migracions. Amb aquesta labor, volen contribuir a la transformació social, política i cultural per a construir relacions d’igualtat entre dones i homes que enforteixin vincles de respecte, dignitat i equitat amb enfocament feminista, intercultural. Es defineixen com una organització feminista que aposta per un projecte no patriarcal i antiracista. El centre del seu treball és millorar les condicions de vida de les dones, especialment les dones rurals, indígenes i afrodescendents. Millorar les condicions implica per a FOCA empènyer canvis estructurals, polítics i culturals.
Treballen des de dues línies estratègiques: 1) el Programa de gènere i migracions i, 2) el programa de salut integral per a dones, adolescents i nenes.

Amb el Programa de gènere i migració responen de manera efectiva i des d’un enfocament de gènere a una problemàtica urgent, multicausal i que va en augment en la davantera sud de Mèxic-Guatemala. D’una banda, atenen de manera integral a dones i les seves famílies que estan en la mobilitat amb la resolució de necessitats bàsiques com a alimentació i espais segurs/sense violència per  pernoctar, orientació jurídica en casos de sol·licitud de refugi i asil, suport psicològic. D’altra banda, estan compromeses amb la defensa dels drets humans de les dones pel que duen a terme accions d’incidència política; creen espais efectius per a la coordinació i articulació d’estratègies i accions amb instàncies oficials i de la societat civil. També promouen processos de reflexió sobre les causes estructurals i els efectes de les migracions amb les comunitats d’origen, donen a conèixer els drets humans dels qui estan en la mobilitat i articulen accions des de la base, tot això a través de la Xarxa de gestores comunitàries que han conformat. Finalment, ja que la visibilització i sensibilització de la població en general sobre la violació dels drets humans d’aquestes persones és clau, tenen una estratègia de comunicació en la ràdio i duen a terme la realització de documentals informatius.

Amb el Programa de Salut Integral contribueixen a crear les condicions perquè les dones i nenes tinguin millors vides, estiguin informades, coneguin i exerceixin els seus drets i prenguin decisions sobre la seva vida. Això implica reduir la mort materna (que té una taxa molt alta a Chiapas), prevenir l’embaràs primerenc i no desitjat i lluitar per la preservació i respecte de les formes d’atenció a la salut dels pobles originaris. En aquest programa treballen amb les dones i també amb els qui les atenen en els seus processos reproductius: les llevadores tradicionals. Amb tots dos grups duen a terme diferents processos de formació, apoderament i lideratge des d’un enfocament de gènere i Drets dels pobles originaris. L’objectiu és que siguin les dones i les llevadores els qui exigeixin els seus drets i es converteixin en agents de transformació social. Des d’aquest programa han format promotores de salut sexual i reproductiva els qui treballen amb les dones de les comunitats i també han impulsat la conformació del “Moviment de llevadores de Chiapas Nich Ixim” amb incidència estatal i també nacional.

Actualment estan finalitzant un projecte de cooperació internacional finançat per la Generalitat de Catalunya juntament amb Almena Feminista, Creación Positiva y Mujeres Pa’lante, totes elles treballant amb un enfocament de gènere, drets, interseccional i antiracista a Catalunya.

Activistes relacionats i relacionades amb Diana Damián Palencia

Bisharo Ali Hussein

Kenya
Drets de les dones. Drets de les persones migrades i refugiades.

Karima Shujazada

Afganistan
Drets de les dones. Drets de les persones refugiades.

Nadia Ghulam

Afganistan
Defensant els drets humans des de Catalunya: drets de les dones.

Domingo Morales

Guinea Equatorial
Defensant els drets humans des de Catalunya: drets de les persones migrants i refugiades.