Propostes d’activitats didàctiques

Ciutats Defensores de Drets Humans treballa també amb alumnes 
entorn la lluita dels defensors i defensores que convidem cada any.

Aquí podeu trobar el dossier d’activitats didàctiques que proposem al professorat: