Declaració institucional CDDH 2023

La defensa dels drets humans és un deure que totes les administracions d’un país democràtic han d’assumir i que cal realitzar a escala global i local, tal com ens recorda la Declaració Universal de Drets Humans de la qual enguany es commemora el 75 aniversari.

La Declaració Universal i la resta d’instruments internacionals en matèria de drets humans han suposat un avenç indiscutible en el reconeixement i delimitació d’aquests drets, però no han estat a l’alçada de les expectatives pel que fa a la seva realització efectiva, aspecte en el qual tenen un paper cabdal les persones defensores de drets humans.

Des de 1998, les Nacions Unides demanen als governs la protecció dels defensors i defensores de drets humans: individus, grups i organismes de la societat que promouen i protegeixen els drets humans i les llibertats fonamentals, particularment pel que fa a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Molts d’aquests defensors i defensores, i aquestes addicionalment pel fet de ser dones, posen en perill la seva vida i llibertat pel fet de reivindicar i exercir drets que són universals.

Els municipis tenen un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans de totes les persones que hi viuen, treballen o transiten i per això han elaborat i assumit documents com la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la Carta-Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat.

La persistència de conflictes armats a tot el món fa més necessari que mai reivindicar la pau i els drets fonamentals com a eixos vertebradors de les polítiques públiques nacionals i internacionals. Valors als quals cal sumar el de la solidaritat a les persones refugiades com a conseqüència dels conflictes.
En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que se succeeixen per tot el món, de les mobilitzacions a favor de la pau, i de la tasca de llurs defensores i defensors, diverses ciutats catalanes han dissenyat i organitzat per desena vegada consecutiva, i amb suport de la societat civil, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.

Per tot això,

  1. Ens adherim un any més al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans i en celebrem la seva desena edició.
  2. Reconeixem el valor i transcendència de la Declaració Universal de Drets Humans i exigim a tots els Governs el seu compliment.
  3. Celebrem el reconeixement del dret a un medi ambient sa com a dret humà a escala internacional i en demanem el respecte a escala nacional i local.
  4. Reivindiquem la vigència i ple respecte dels dret a la pau i el dret de les persones que defensen la pau i els drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces.
  5. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur persecució per part de governs autoritaris.
  6. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat que viuen determinades minories i els col·lectius vulnerables i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets.
  7. Reivindiquem el dret de les dones, en especial les defensores de drets humans, a viure en dignitat, igualtat i lliures de tota forma de violència.
  8. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala internacional.
  9. Renovem el nostre compromís amb els drets humans, tant a escala local com internacional, i ens comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores de drets humans.

Notícies relacionades

El moviment ciutadà “Y en a Marre” i la crisi democràtica al Senegal

19/02/2024
Fa gairebé un any, en ocasió de la gira de primavera de “Ciutats Defensores dels...

10 anys pels drets humans, 10 anys de Ciutats Defensores: comença la gira de tardor

03/10/2023
Que sigui Sant Boi el municipi que hagi acollit ahir a la tarda l’acte inaugural...

Sant Boi acull l’acte de inauguració de la gira de tardor en el desè aniversari del projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans”

28/09/2023
El dia 2 d’octubre a les 18h00 al Teatre Cal Ninyo se celebrarà l’acte inaugural...

Conèix tots els defensors i les defensores

Nadia Ghulam

Afganistan
Defensant els drets humans des de Catalunya: drets de les dones.

Domingo Morales

Guinea Equatorial
Defensant els drets humans des de Catalunya: drets de les persones migrants i refugiades.
Diana Damián

Diana Damián Palencia

Mèxic
Drets de les dones. Drets de les persones migrants i refugiades.