» Caldes de Montbui

El mandat del Pla Director de Cooperació 2011-2015 proposava obrir un espai de diàleg i de participació amb entitats del municipi per tal de detectar les temàtiques i les motivacions que fossin d’interès de la comunitat. També es comprometia a donar continuïtat a les activitats existents de foment i protecció dels Drets Humans des del món local, que en aquell moment eren: el manteniment d’un fons bibliogràfic sobre cultura de la pau i la convocatòria d’ajuts a joves per participar en activitats de cooperació i del Premi Caldes de Montbui a treballs de recerca de Batxillerat en l’àmbit de cooperació, pacifisme i ecologisme (dues accions que tenen per objectiu fomentar l’interès de les persones joves en la cooperació internacional).

Per donar compliment a la nova proposta del Pla Director de Cooperació, l’Ajuntament de Caldes de Montbui i les entitats de caràcter social i solidari del municipi van promoure la creació de la Taula de cooperació, solidaritat, pau i drets humans (TCSPDH). S’obria així un espai de debat fix amb la ciutadania entorn als àmbits de la cooperació internacional que des de llavors ha permès copsar les seves motivacions, identificar nous agents de la cooperació dins de Caldes i proposar actuacions. La primera sessió de la TCSPDH oberta a la ciutadania va tenir lloc el 5 de juny de 2013 i va ser unànime en l’acord de ser un òrgan resolutiu, ràpid i eficaç. La vintena de persones que van assistir a la primera convocatòria de la taula van adoptar dos compromisos immediats: el primer, donada la urgència de respostes que generava la pobresa en el si de moltes famílies, va ser encarregar una diagnosi sobre la pobresa a Caldes de Montbui; el segon va ser comprometre’s a definir una proposta de la política de cooperació que ha generat un estreta col·laboració entre ciutadania i Ajuntament des de llavors fins ara. En el marc de la TCSPDH, a part de les accions de sensibilització i contra les desigualtats nord – sud, es convida els experts externs que es considerin necessaris per enriquir el debat ciutadà.

El projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans és una nova oportunitat per sensibilitzar la ciutadana en general i l’alumnat de secundària en particular, que se suma a altres ja existents al municipi i que tenen la finalitat de fomentar l’interès per la cooperació internacional i els seus valors intrínsecs.