Claudia Garcia Giraldo

Dret a la veritat, justicia i reparació.
Colòmbia
Asociación de Desplazados y Desplazadas por la Convivencia Pacífica
Claudia García Giraldo és una membre destacada de la Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia Pacífica (ADESCOP), entitat creada l’any 1999  per diverses famílies desplaçades que es van organitzar amb l’objectiu d’acompanyar i representar els interessos i les necessitats de la població desplaçada, i organitzar accions polítiques, jurídiques i socials que permetessin atendre de manera integral les problemàtiques que afronten les persones desplaçades i buscar l’exigibilitat dels seus drets. Claudia García fou escollida per les dones víctimes de desplaçament per representar-les en el Consell Consultiu, que és un espai d’interlocució directa amb l’alcaldia de Bogotà i les diverses entitats del districtes en les quals es fa el seguiment de la política pública de dones. Des de l’Associació també lidera la participació i reivindicació de la restitució de terres.
L’ADESCOP va demanar una sol·licitud de mesures cautelars que foren presentades a la Comissió Interamericana de Drets Humans el passat 23 d’agost, amb l’objectiu de sol·licitar mesures de protecció a favor de la Claudia i de dues altres persones de la mateixa organització que, a causa del seu activisme, han rebut amenaces i atemptats. L’any 2011 assassinaren al seu germà, José Querubin García. Per tot això, la Claudia va estar acollida per Amnistia Internacional gràcies al  Programa  de Protecció Temporal de defensors de drets humans.

Activistes relacionats i relacionades amb Claudia Garcia Giraldo

Mai Shanin, Iris Gur - Combatants for Peace

Mai Shanin & Iris Gur

Palestina i Israel
Dret a la pau.

Yslem, hijo del desierto

Sàhara Occidental
Dret a la pau. Drets civils i polítics
Hassanna Aalia

Hassanna Aalia

Sàhara Occidental
Protesta no violenta contra l’ocupació
Yurany Cuellar

Yurany Cuellar

Colòmbia
Defensa dels drets de les dones. Defensa de la pau. Defensa del mediambient.