Defensors i defensores dels Drets Humans

Des del 2013 hem convidat més de setanta persones defensores dels drets humans de més d’una trentena de països d‘arreu del món, molts dels quals estan amenaçats, perseguits i han estat privats de llibertat.

Tanmateix, hem fet diverses campanyes per exigir l’alliberament de defensors i defensores empresonades per defensar drets civil i polítics. Malauradament, alguns segueixen a la presó.

Què fan les persones defensores dels drets humans?

Els defensors i defensores dels drets humans treballen, s’organitzen i lluiten per defensar els drets de les dones, del col·lectiu LGBTIQ+, el dret a la pau, els de les persones migrades i refugiades, de les minories ètniques i nacionals, el dret a la llibertat d’expressió i opinió, a la memòria històrica, a l’autodeterminació, a un vida digna.

Coneix els activistes

Categoría Activista

Ryma Sheermohammadi

Iran
Defensa dels drets de les dones i de les persones migrades i refugiades.

Justino Piaguage

Equador
Defensa del mediambient

Trifonia Melibea Obono

Guinea Equatorial
Defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+ i de les dones.

Laila Ajjawi

Palestina
Defensa dels drets de les persones migrades i refugiades.

Wendy Quintero

Nicaragua
Defensa de la democràcia i de la llibertat d’expressió i opinió.

Thiat

Senegal
Defensa de la democràcia i dels drets civils i polítics.

Zaina Erhaim

Síria
Dret a la llibertat d’opinió, d’expressió. Dret de les persones refugiades.

Yurany Cuellar

Colòmbia
Defensa dels drets de les dones. Defensa de la pau. Defensa del mediambient.

Yolanda Oquelí

Guatemala
Dret al mediambient.

Yanely Fuentes

Mèxic
Dret a la llibertat d’informació, expressió i opinió

Wafae Charaf

Marroc
Llibertats civils i participació política.

Victor Ochen

Uganda
Dret a la Pau.
Recolzament de les Nacions Unides

Els defensors i defensores dels drets humans contribueixen a l’eliminació efectiva de totes les violacions de drets humans i les llibertats fonamentals dels pobles i els individus, tenint com a principis la igualtat, la no discriminació i la dignitat humana, bastant-se en les normes internacionals dels drets humans. 

Promouen la protecció i garantia dels drets civils i polítics i dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals. Realitzen multitud d’accions; des de reunir, difondre i denunciar informació sobre violacions de drets humans i donar suport a les víctimes a nivell jurídic i psicosocial, combatre la impunitat dels responsables de violacions de drets humans, enfortir mecanismes de rendició de comptes, mobilitzar a la opinió pública, entre d’altres. També defensen els drets de col·lectius que viuen discriminacions i opressions (dones, col·lectiu LGBTI, pobles indígenes…).

Sovint la seva tasca comporta un risc per a la seva integritat física i mental, i molts cops són objecte d’atacs i amenaces, tant per part d’agents governamentals com per part d’altres actors (terratinents, paramilitars, càrtels de delinqüència organitzada, etc).

El 9 de desembre de 1998, l’Assemblea General de les Nacions Unides, en virtut de la seva resolució 53/144, va aprovar la declaració coneguda com “Declaració sobre els defensors i defensores de drets humans”, en la que es reconeix que “Tota persona té dret, individual o col·lectivament, a promoure i procurar la protecció i realització dels drets humans i les llibertats fonamentals en els plànols nacional i internacional.”

Més recentment, la resolució 60/161, de l’Assemblea General de les Nacions Unides, de 16 de desembre de 2005 demana, entre altres coses, que: “4. …Els Estats adoptin totes les mesures necessàries, a nivell local i nacional, per garantir la protecció dels defensors dels drets humans, en particular en èpoques de conflicte i de manteniment de la pau”. És aquesta l’obligació que entoma els municipis participants amb el plantejament del present projecte.